آینده تبلیغات چاپی و محیطی چگونه است؟ (تبلیغات تعاملی)

آینده تبلیغات چاپی و محیطی چگونه است؟ (تبلیغات تعاملی)

همان طور که خود می دانید تبلیغات محیطی و چاپی در آینده توسط دیگر روش های تبلیغاتی جایگزین خواهند شد و روند رو به رشد آن ها کند است. در این مطلب با مثال هایی در مورد تبلیغات تعاملی توضیحات بیشتری می دهم.

همان طور که از نام تبلیغات تعاملی مشخص است نوعی از تبلیغات است که با مشاهده کنندگان و یا محیط اطراف در تعامل است. دیگر دوره تبلیغات محیطی و چاپی ثابت و بدون ایده و خلاقیت گذشته و یا در حال گذشتن است. حرف اول را در این حوزه ها در دنیا خلاقیت در برقراری تعامل با مشاهده کنندگان می زند.

با مثال هایی این موارد را به شما توضیح می دهم.

در تصویر زیر بیلبوردی را می بینید که به مناسبت روز جهانی زن نصب شده است و پیام آن توقف خشونت علیه زنان است. در بالای آن دستگاه تشخیص چهره نصب شده است به طوری که وقتی فردی به آن نگاه کند جای زخم ها بر روی صورت زن برطرف شده و بهبود می یابد و به خوبی می تواند توجه افراد را به خود جلب کند.

womens-aid-billboard

مثال های زیادی در این زمینه وجود دارد که می توانید برخی از آن ها را در این آدرس مشاهده کنید.

 

منبع : پرسیما