طراحی تقویم جدید گوگل (Google Calendar)

طراحی تقویم جدید گوگل (Google Calendar)

تقریبا پاییز امسال بود که گوگل از اپلیکیشن تقویم اندرویدی خود با زبان متریال پرده پرداری کرد. تقویم گوگل که بعد از این آپدیت دارای تصویرسازی های دلچسبی شده بود توانست به خوبی در میان کاربران جای خود را باز کند، که بسیاری از این موفقیت را مدیون تصویرسازی های فصل های آن بوده است.

 

۱

 

پروژه ی حاضر که توسط هنرمند آمریکایی ، خانم lotta nieminen انجام شده است ، lottanieminen برای هر فصل تصویرسازی هایی اختصاص داده است که همه از یک شیوه ی تصویرسازی تبعیت میکنند که میتوان گفت این شیوه یکی از شگردهای وی می باشد و در دیگر آثار او نیز به چشم میخورد.

مجموعه تصویرسازی های تقویم گوگل در زیر قابل مشاهده است.

۲
 
3
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
منبع : پالت رنگ