بازی رایانه ای

برچسب های مرتبط با بازی رایانه ای

۶ بازی مهیج که قدرت حل مسئله شما را افزایش می دهد!

۶ بازی مهیج که قدرت حل مسئله شما را افزایش می دهد!

یک طراح مشهور جهانی جایگزین واقعیت در بازی یا به اختصار ARG و دارنده مدرک دکترا در شاخه مطالعات کاربردی به نام جین مک گواینگال، قصد دارد تصور مردم از بازی‎های ویدیویی را از جنبه «صرفا خیالبافانه و لذت گناه»…
ادامه مطلب